Tin tức y tế - Truyền 14 đơn vị máu cứu bệnh nhân bị đâm thủng phổi

09 Feb 2022