Thông cáo báo chí - Lần Đầu Tiên Một Dự Án Tiếp Thị Và Truyền Thông Về Người Điều Dưỡng Của Việt Nam Đạt Giải Thưởng Quốc Tế Hma

18 Sep 2021


Dự án tiếp thị và truyền thông mang tên “Những đóa hoa kiên cường” của Tập đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ nhận giải thưởng Xuất sắc (Excellence Award) cho hạng mục tiếp thị và truyền thông được trao bởi Tổ chức Quản lý Bệnh viện Châu Á (Hospital Management Asia).