Tin tức y tế - Chất Lượng Các Bệnh Viện Tại TP.HCM Sau Tác Động Dịch Covid-19

13 May 2022


Hai bệnh viện chuyên khoa sản dẫn đầu khối công lập đứng đầu là bệnh viện Hùng Vương, đứng thứ hai là bệnh viện Từ Dũ, riêng khối ngoài công lập bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn tiếp tục giữ vững chất lượng bệnh viện qua điểm đánh giá của Sở Y tế TP.HCM.

Hai năm qua, ngành Y tế nói chung và các bệnh viện nói riêng đã trải qua nhiều khó khăn, thử thách do diễn biến của đại dịch Covid-19 vừa phải đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch. Dù vậy, các bệnh viện trong TP.HCM vẫn nỗ lực, phấn đấu và duy trì cải tiến chất lượng bệnh viện theo tiêu chí của Bộ Y Tế.