Thông cáo báo chí

Bệnh viện Hoàn Mỹ Tư nhân Bình Dương đoạt giải thưởng quốc tế HMA

08 Sep 2022


Hôm nay, Bệnh viện Hoàn Mỹ Tư nhân Bình Dương, một thành viên của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ tự hào công bố chúng tôi là đại diện duy nhất tại Việt Nam đoạt giải thưởng Xuất Sắc do Tổ chức Quản lý Bệnh viện Châu Á, trao tặng tại Bangkok Thái Lan hôm 8 tháng 9 năm 2022. Giải thưởng này là minh chứng cho những nỗ lực cống hiến của Bệnh viện Hoàn Mỹ Tư nhân Bình Dương và Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ trong việc tạo ra những bước tiến đột phá nhằm phục vụ tốt nhất cho sức khỏe cộng đồng và sự an toàn của người bệnh.

Theo đó, Bệnh viện Hoàn Mỹ Tư nhân Bình Dương đã xuất sắc vượt lên 267 dự án được đề cử đến từ 12 quốc gia trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương để mang về giải thưởng Xuất Sắc này. Giải được trao cho dự án :”Tạo ra sự sáng tạo để tiếp cận và chăm sóc bà mẹ mang thai an toàn trong giai đoạn phong tỏa vì đại dịch COVID-19”. (https://www.hospitalmanagementasia.com/awards/2022-winners/)