CTCP Y Khoa Hoàn Mỹ

ĐC: Phòng 1103, Maritime Bank Tower, Lầu 11, Số 180-192,P.Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Công Trứ, Q.1

ĐT: (028) 3820 6001- E:contactus@hoanmy.com

 

Chiến Lược

Chúng tôi luôn tạo ra Giá trị và Phát triển bền vững dựa trên Năng lực cốt lõi và Thương hiệu sẵn có trong thị trường mục tiêu. Để hiện thực hóa chiến lược, chúng tôi sẽ:

- Tối ưu hóa những tài sản hiện có

- Mở rộng dịch vụ lân cận

- Tìm kiếm những cơ hội mới

- Đầu tư thỏa đáng vào phát triển nguồn nhân lực

- Nâng cao chuẩn mực chăm sóc y tế theo định hướng JCI

 

Giá trị cốt lõi - Tập đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ

 

Giá Trị Cốt Lõi

Mọi hoạt động và quyết định của chúng tôi đều dựa trên giá trị cốt lõi:

- Tất cả vì bệnh nhân

Cam kết hiệu quả điều trị và sự hài lòng của người bệnh

- Tinh thần tự chủ

Tiên phong thực hiện cam kết với tinh thần trách nhiệm vượt trội

- Không ngừng đổi mới

Luôn nỗ lực nâng cao và không ngừng cải tiến để đạt kết quả trên mong đợi của người bệnh

- Liêm minh chính trực

Tuân thủ nguyên tắc, trung thực và luôn tuân theo lẽ phải

- Hợp tác chặt chẽ

Tôn trọng và đề cao giá trị mỗi con người trong tổ chức