CTCP Y Khoa Hoàn Mỹ

ĐC: Phòng 1103, Maritime Bank Tower, Lầu 11, Số 180-192,P.Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Công Trứ, Q.1

ĐT: (028) 3820 6001- E:contactus@hoanmy.com

Ban giám đốc

ThS Nguyễn Thị Ngọc Sương

GĐ Điều Hành Cấp Cao phụ trách Điều Dưỡng

  • Gia nhập Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ từ năm 2015
  • Hơn 34 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều dưỡng, gồm công tác điều dưỡng lẫn giảng dạy và quản lý
  • Nguyên Điều dưỡng trưởng và Giảng viên Điều Dưỡng Ngoại khoa tại Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thạc sĩ Điều dưỡng tại Đại học Saint Louis, Thái Lan và Cử nhân Điều dưỡng tại Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh