CTCP Y Khoa Hoàn Mỹ

ĐC: Phòng 1103, Maritime Bank Tower, Lầu 11, Số 180-192,P.Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Công Trứ, Q.1

ĐT: (028) 3820 6001- E:contactus@hoanmy.com

Ban giám đốc

Ông Nguyễn Phi Long

GĐ Điều Hành Cấp Cao phụ trách Tài Chính

  • Gia nhập Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ từ năm 2015 với vị trí Giám đốc Tài chính Tập đoàn
  • Kiêm nhiệm vị trí Giám đốc Khu vực Đông Nam Bộ 2 từ năm 2018
  • Hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành Tài chính
  • Nguyên Giám đốc Tài chính tại Western Bank; Nguyên Quản lí tài chính cấp cao tại Masan Consumer
  • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại CFVG, Tp.HCM; Cử nhân Kinh tế (chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán) tại Đại học
  • Kinh tế TP.HCM; Cử nhân Ngoại ngữ (chuyên ngành Anh văn) tại Đại học KHXH&NV