CTCP Y Khoa Hoàn Mỹ

ĐC: Phòng 1103, Maritime Bank Tower, Lầu 11, Số 180-192,P.Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Công Trứ, Q.1

ĐT: (028) 3820 6001- E:contactus@hoanmy.com

Ban giám đốc

Bà Vũ Kim Hoàn

GĐ Điều Hành Cấp Cao - Quản trị Chiến lược - Thành viên HĐQT

  • Giám đốc Điều hành Cấp cao phụ trách Quản trị Chiến lược; Thành viên Hội đồng Quản trị từ tháng 10/2018
  • Hơn 20 năm kinh nghiệm ở vai trò Quản lý cấp cao về Hoạch định và Quản trị Chiến lược trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính tại thị trường Việt Nam, Hoa Kỳ và 23 nước khác
  • Nguyên Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Công ty tư vấn Quản trị rủi ro Kulinda Afrika, Nam Phi
  • Thạc sĩ Luật Đại học Tufts, Hoa Kỳ; Thạc sĩ Y tế Đại học California, Hoa Kỳ