CTCP Y Khoa Hoàn Mỹ

ĐC: Phòng 1103, Maritime Bank Tower, Lầu 11, Số 180-192,P.Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Công Trứ, Q.1

ĐT: (028) 3820 6001- E:contactus@hoanmy.com

Ban giám đốc

Bà Phạm Thị Minh Thu

GĐ Điều Hành Cấp Cao - Quản trị Vận hành BV - Thành viên HĐQT

  • Gia nhập Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ từ năm 2012 với vị trí Giám đốc Nhân sự
  • Được bổ nhiệm vị trí Giám Đốc Điều Hành Tập đoàn từ năm 2014
  • Kiêm nhiệm vị trí Giám đốc Điều hành Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai từ 2015 - 2016 và vị trí Giám đốc Điều hành Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Vinh từ 2018
  • Được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Điều hành Tập đoàn từ năm 2014, vị trí Chủ tịch Điều hành Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai vào năm 2015 và vị trí Giám đốc Điều hành Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Vinh vào tháng 06/2018
  • Hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, điều hành và kế hoạch
  • Nguyên Giám đốc Nhân sự Bệnh Viện Pháp Việt v Giám đốc Nhân sự Tập đoàn Đất Việt
  • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Hawaii, Manoa; Cử nhân Luật tại Đại học Huế và Cử nhân tiếng Pháp tại Đại học Quốc gia