CTCP Y Khoa Hoàn Mỹ

ĐC: Phòng 1103, Maritime Bank Tower, Lầu 11, Số 180-192,P.Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Công Trứ, Q.1

ĐT: (028) 3820 6001- E:contactus@hoanmy.com

 • Ông Russell Low

  Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ

 • Bà Vũ Kim Hoàn

  Tổng Giám Đốc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ

 • Bà Phạm Thị Minh Thu

  GĐ Điều Hành Cấp Cao - Quản trị Vận hành BV - Thành viên HĐQT

 • Ông Nguyễn Phi Long

  GĐ Điều Hành Cấp Cao phụ trách Tài Chính

 • PGS.TS.BS Phạm Thọ Tuấn Anh

  Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn Chuyên Môn Y Khoa

 • PGS. TS. BS. Lê Thị Anh Thư

  Giám Đốc Điều Hành Cấp Cao – Chuyên Môn Y Khoa

 • ThS Nguyễn Thị Ngọc Sương

  GĐ Điều Hành Cấp Cao phụ trách Điều Dưỡng

 • Bà Nguyễn Thị Thanh Bình

  GĐ Kinh Doanh & Tiếp Thị Tập Đoàn

 • Bà Nguyễn Vũ Vân Anh

  GĐ Nhân Sự Tập Đoàn