CTCP Y Khoa Hoàn Mỹ

ĐC: Phòng 1103, Maritime Bank Tower, Lầu 11, Số 180-192,P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM, VN

ĐT: (028) 3820 6001- E:contactus@hoanmy.com

 • Ông Martin Eric Robinson

  Chủ Tịch HĐQT Tập Đoàn Y khoa Hoàn Mỹ kiêm GĐĐH Tập Đoàn Clermont

 • Ông Huỳnh Lê Đức

  Tổng Giám Đốc Tập Đoàn - Thành viên HĐQT

 • Bà Phạm Thị Minh Thu

  GĐ Điều Hành Cấp Cao - Quản trị Vận hành BV - Thành viên HĐQT

 • Bà Vũ Kim Hoàn

  GĐ Điều Hành Cấp Cao - Quản trị Chiến lược - Thành viên HĐQT

 • PGS.TS.BS Phạm Thọ Tuấn Anh

  GĐ Điều Hành Cấp Cao phụ trách Chuyên Môn Y Khoa

 • PGS. TS. BS. Lê Thị Anh Thư

  GĐ Điều Hành Cấp Cao - Quản lý chất lượng lâm sàng

 • ThS Nguyễn Thị Ngọc Sương

  GĐ Điều Hành Cấp Cao phụ trách Điều Dưỡng

 • Ông Nguyễn Phi Long

  GĐ Điều Hành Cấp Cao phụ trách Tài Chính

 • Bà Nguyễn Vũ Vân Anh

  GĐ Nhân Sự Tập Đoàn

 • Bà Nguyễn Thị Thanh Bình

  GĐ Kinh Doanh & Tiếp Thị Tập Đoàn

 • Ông Alex James Holroyd – Smith

  GĐ TĐ Y Khoa Hoàn Mỹ - Thành viên HĐQT & Phó Chủ Tịch Clermont Group