CTCP Y Khoa Hoàn Mỹ

ĐC: Phòng 1103, Maritime Bank Tower, Lầu 11, Số 180-192,P.Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Công Trứ, Q.1

ĐT: (028) 3820 6001- E:contactus@hoanmy.com

Tin tuyển dụng

Chuyên viên đào tạo-Hướng dẫn Hộ sinh

Ngày đăng: 18-03-2019

Phát triển nghề nghiệp cho Hộ sinh bằng cách cung cấp các chương trình định hướng, giáo dục và huấn luyện hộ sinh dựa trên nhận biết được những nhu cầu, cùng với đào tạo liên tục cho tất cả hộ sinh trong công tác thực hành lâm sàng, giúp họ đạt được những kiến thức, kỹ năng, và năng lực trong chăm sóc sản phụ.

Trách nhiệm:

 • Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Điều dưỡng Tập đoàn
 • Tuân thủ nội quy lao động, đảm bảo các công việc được hoàn thành đúng thời gian.
 • Chịu trách nhiệm thiết kế, triển khai các kế hoạch của Phòng điều dưỡng Tập đoàn, đảm bảo an toàn và quản lý chất lượng chăm sóc y tế.
 • Đánh giá năng lực hộ sinh trong hệ thống.
 • Xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo liên tục cho hộ sinh trong hệ thống, đảm bảo thời gian đào tạo 48 giờ/2 năm theo thông tư của Bộ Y tế.
 • Tham gia xây dựng quy trình kỹ thuật, quy trình chăm sóc người bệnh.
 • Tiến hành triển khai, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy trình kỹ thuật, quy trình chăm sóc người bệnh do Tập đoàn ban hành.

 

 Quyền hạn 

 • Có thẩm quyền kiểm tra, giám sát các quy trình lâm sàng và cận lâm sàng ở tầm đơn vị và đảm bảo các tiêu chuẩn cao trong chăm sóc sản phụ
 • Được phép yêu cầu Phòng điều dưỡng, Phòng quản lý chất lượng, Phòng kiểm soát nhiễm khuẩn, Khoa dược của các bệnh viện, phòng khám trong việc phối hợp đi công tác và huấn luyện của các thành viên trong Bộ phận Điều dưỡng – Hộ sinh.
 • Được quyền yêu cầu Phòng Điều dưỡng bệnh viện báo cáo các vấn đề liên quan đến Điều dưỡng – Hộ sinh

Nhiệm vụ cụ thể

 • Đảm bảo các hoạt động huấn luyện Hộ sinh phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu, giá trị và nguồn nhân lực hiện có của Hoàn Mỹ cũng như  phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của Việt Nam và Bộ Y Tế và tiêu chuẩn quốc tế.
 • Phối hợp với các nguồn nhân lực khác (trong hệ thống cũng như ngoài hệ thống, trong nước cũng như ngoài nước) trong việc phát triển chuyên môn thực hành cho Hộ sinh.
 • Hỗ trợ Phòng Điều dưỡng các bệnh viện của hệ thống Hoàn Mỹ thiết lập các chương trình đào tạo liên tục phù hợp cho Hộ sinh.
 • Nhận định và đánh giá chất lượng các khóa học, khóa đào tạo.
 • Liên tục cập nhật kiến thức y khoa.
 • Tham gia đánh giá năng lực điều dưỡng – hộ sinh trong hệ thống Hoàn Mỹ.
 • Hỗ trợ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn của các bệnh viện.
 • Hỗ trợ xây dựng, kiểm tra, đánh giá các tiêu chí về an toàn trong sản khoa theo chính sách quy định.
 • Tham gia nghiên cứu, áp dụng các nghiên cứu và thực hành dựa trên chứng cứ.
 • Làm việc chặt chẽ với các Hộ sinh Trưởng khoa và thực hiện tất cả các bước cần thiết để đảm bảo sự tuân thủ đúng quy trình trong việc chăm sóc sản phụ, an toàn cho sản phụ và con của họ.
 • Tham gia xây dựng, cập nhật các quy trình kỹ thuật và quy trình chăm sóc người bệnh.
 • Tham mưu cho Ban Giám đốc Bệnh viện trong công tác tuyển dụng, ủy nhiệm và phân quyền cho các Hộ sinh.
 • Khích lệ tinh thần cải tiến cần thiết cho hệ thống và áp dụng các sáng kiến có tính thực tế và hiệu quả.
 • Tham gia vào các cuộc thảo luận của Văn phòng Y Khoa Tập đoàn liên quan đến các chiến lược phát triển chung cho các bệnh viện Hoàn Mỹ.
 • Học tập liên tục, bồi dưỡng và nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý không ngừng cho bản thân, đảm bảo đủ thời gian đào tạo liên tục theo quy định Bộ Y tế.

Trình độ và kinh nghiệm:

 

 • Trình độ chuyên môn: ≥ Cử nhân Hộ sinh.
 • Có chứng chỉ hành nghề.
 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm lâm sàng (ưu tiên cho Hộ sinh Phòng sinh).

Kiến thức và kỹ năng:

 • Có kỹ năng giảng dạy
 • Có kiến thức và kỹ năng lâm sàng, thực hành dựa trên chứng cứ.
 • Có khả năng phát triển và quản lý trong giáo dục hộ sinh.
 • Có khả năng hỗ trợ và đào tạo liên tục cho hộ sinh.
 • Có khả năng đánh giá năng lực lâm sàng của hộ sinh.
 • Hiểu được các tiêu chí an toàn trong sản khoa
 • Nhận biết và đáp ứng các nhu cầu học tập của cá nhân và tổ chức.
 • Đánh giá hiệu quả giáo dục trong tổ chức.
 • Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, động viên và khích lệ tinh thần tập thể.

Nộp hồ sơ ứng tuyển