CTCP Y Khoa Hoàn Mỹ

ĐC: Phòng 1103, Maritime Bank Tower, Lầu 11, Số 180-192,P.Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Công Trứ, Q.1

ĐT: (028) 3820 6001- E:contactus@hoanmy.com

Tin tuyển dụng

Administrator to Chief Nurse Officer (CNO)

Ngày đăng: 01-04-2019

 

 

 

 • Hỗ trợ phòng điều dưỡng tập đoàn lập kế hoạch hoạt động chuyên môn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn
 • Lập ngân sách hàng năm cho phòng điều dưỡng Tập đoàn
 • Quản lý các dự án của phòng điều dưỡng Tập đoàn
 • Tổng hợp, thống kê các chỉ số lâm sàng của điều dưỡng từ các bệnh viện – phòng khám thành viên của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ.
 • Thiết kế, chỉnh sửa các biểu mẫu chuyên môn
 • Điều phối các hoạt động chuyên môn giữa các bệnh viện – phòng khám thành viên của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ.
 • Tổ chức sự kiện – hoạt động chuyên môn, họp định kỳ, họp tổng kết, hội thảo khoa học, festival, các khóa đào tạo & huấn luyện, v.v… trong và ngoài nước.
 • Chuẩn bị hậu cần và tài liệu cho mỗi hội nghị chuyên đề.
 • Tổ chức và viết biên bản các cuộc họp của phòng Điều dưỡng Tập đoàn
 • Liên hệ, phối hợp với Ban lãnh đạo tập đoàn và các phòng ban chức năng trong Văn phòng Tập đoàn.
 • Lưu trữ các tài liệu, dự án, kế hoạch, công văn đến và đi của Phòng Điều dưỡng Tập đoàn
 • Biên dịch một số tài liệu từ Anh sang Việt và ngược lại
 • Thực hiện các công việc hành chính liên quan đến công tác của các thành viên trong Phòng Điều dưỡng tập đoàn (làm tạm ứng, đề nghị thanh toán công tác, v.v)
 • Chuẩn bị công tác hậu cần cho Phòng Điều dưỡng Tập đoàn (đặt xe, vé máy bay, khách sạn, đặt tiệc, tiếp khách, v.v.)
 • Tìm hiểu, cập nhật và tuân thủ nội quy lao động, quy tắc ứng xử, quy định, quy trình của tập đoàn
 • Tham gia thực hiện các dự án cải tiến cùng với các thành viên của Phòng Điều dưỡng Tập đoàn
 • Thực hiện tất cả công việc hành chính hằng ngày được giao.
 • Thực hiện tất cả công việc theo chỉ đạo của Giám đốc Điều dưỡng Tập đoàn

Nộp hồ sơ ứng tuyển