Trang chủ

TIN NỔI BẬT

Quản lý hồ sơ sức khỏe miễn phí cho hơn 1.000 trẻ em dân tộc “ Ngủ ngồi” Danlai tại Con Cuông

18 Tháng 07, 2017
Bộ tộc người Danlai là một nhóm người nhỏ và hiện tại bộ tộc này chỉ khoảng 3.000 người tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Theo đề án của chính phủ đã phê duyệt để bảo tồn và phát triển bền vững tộc người thiểu số Đan Lai, Chính phủ Việt Nam sẽ tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục đào tạo tại các khu vực Dân Lại sinh sống, giúp mở rộng quan hệ giao lưu với các dân tộc khác trên địa bàn.
 Hình ảnh người dân tộc ngủ ngồi Danlai

 


Xem thêm >

Hơn 80 ông bố bà mẹ đã tự tin hơn với những kiến thức thai kỳ trong Lớp học tiền sản

12 Tháng 07, 2017

Mang thai và làm mẹ là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất!

Xem thêm >

Video

Bệnh Viện Quốc Tế Vinh

Bệnh viện quốc tế Vinh là một thành viên của Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ