Liên hệ

Liên hệ dịch vụ cấp cứu:
- Bv. Hoàn Mỹ Vạn Phúc 1: 0650 3 777 997
- Bv. Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2: 0650 3 798 725

Liên hệ dịch vụ Khám sức khỏe doanh nghiệp:
- KSK Doanh nghiệp: 0984 933 814 - Email: duong.nguyen@hoanmy.com

Nếu quý bệnh nhân và khách hàng có bất kỳ thắc mắc liên quan đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: contactus.vanphuc@hoanmy.com hoặc gửi thông tin cho chúng tôi theo mẫu bên dưới: