Bệnh viện Thánh Tâm chính thức gia nhập Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ

Bệnh viện Thánh Tâm chính thức gia nhập Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ

Bệnh viện đa khoa Thánh Tâm chính thức gia nhập vào hệ thống bệnh viện, phòng khám của Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ

Xem chi tiết