Tập đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ tiếp tục đón nhận giải thưởng “Bệnh Viện Của Năm 2017” từ Frost & Sullivan

Tập đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ tiếp tục đón nhận giải thưởng “Bệnh Viện Của Năm 2017” từ Frost & Sullivan

Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ tiếp tục vinh dự nhận giải thưởng “Bệnh Viện Của Năm 2017” do tổ chức uy tín Frost & Sullivan bình chọn

Xem chi tiết