Trang chủ

TIN NỔI BẬT

TẦM SOÁT UNG THƯ ĐƯỜNG TIÊU HÓA

14 Tháng 03, 2017

Ung thư đường tiêu hóa chiếm tỷ lệ lớn nhất và nguy hiểm nhất trong số các loại bệnh ung thư. Tầm soát ung thư đường tiêu hóa giúp bạn dự phòng ung thư và tăng tỉ lệ sống….

Xem thêm >

Video

Phòng Khám Hoàn Mỹ Sài Gòn

Phòng Khám Hoàn Mỹ Sài Gòn là một thành viên của Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ.