CTCP Y Khoa Hoàn Mỹ

ĐC: Phòng 1103, Maritime Bank Tower, Lầu 11, Số 180-192,P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM, VN

ĐT: (028) 3820 6001- E:contactus@hoanmy.com

Ban giám đốc

Ông Martin Eric Robinson

Chủ Tịch HĐQT Tập Đoàn Y khoa Hoàn Mỹ kiêm GĐĐH Tập Đoàn Clermont

  • Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hoàn Mỹ từ năm 2013
  • Giám đốc điều hành Tập đoàn Clermont
  • Hơn 16 năm kinh nghiệm quản lý tài sản, hợp tác tài chính tại khu vực châu Á
  • Chỉ đạo Tập đoàn Fortis mua Hoàn Mỹ vào năm 2011 và sau đó tiếp tục chỉ đạo Tập đoàn Clermont mua lại Hoàn Mỹ từ Tập đoàn Fortis
  • Chỉ đạo Tập đoàn Clermont đầu tư vào The Medical City (TMC) - mạng lưới chăm sóc sức khỏe hàng đầu tại Philippines, hiện là thành viên Ban Giám đốc tại TMC
  • Chỉ đạo Tập đoàn Clermont đầu tư vào HaloDoc, nền tảng chăm sóc sức khỏe trực tuyến tại Indonesia
  • Thành viên Ban giám đốc HaloDoc và TMC
  • Bằng cử nhân Luật (Xuất sắc) và Bằng cử nhân Tài chính Đại học Queensland, Australia