Liên hệ


Để được tư vấn về lịch khám chữa bệnh, chích ngừa vaccin, khám sức khỏe cá nhân và các dịch vụ... vui lòng gọi đến số 0251.3 955.955 gặp bộ phận Chăm sóc khách hàng.

Để được tư vấn về khám sức khỏe cơ quan doanh nghiệp vui lòng gọi đến số 0251 3.955.955 gặp bộ phận Kinh doanh.

Để được tư vấn về chương trình hội thảo sức khỏe, chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng... vui lòng gọi đến số 0251 3.918.568 gặp phòng Marketing.

Để được liên hệ bộ phận khác vui lòng gọi đến số 0251 3.955.955.

Để được tư vấn dịch vụ, thắc mắc offline vui lòng inbox vào Facebook bệnh viện: facebook.com/bvquoctedongnai/.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nếu quý bệnh nhân và khách hàng có bất kỳ thắc mắc liên quan đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: contactus.dongnai@hoanmy.com hoặc gửi thông tin cho chúng tôi theo mẫu bên dưới: