Ban Giám ĐốcÔng Martin Eric Robinson

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tập Đoàn Y khoa Hoàn Mỹ kiêm Giám Đốc Điều Hành Tập Đoàn Clermont

 • Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hoàn Mỹ từ năm 2013
 • Giám đốc điều hành Tập đoàn Clermont
 • Hơn 16 năm kinh nghiệm quản lý tài sản, hợp tác tài chính tại khu vực châu Á
 • Chỉ đạo Tập đoàn Fortis mua Hoàn Mỹ vào năm 2011 và sau đó tiếp tục chỉ đạo Tập đoàn Clermont mua lại Hoàn Mỹ từ Tập đoàn Fortis
 • Chỉ đạo Tập đoàn Clermont đầu tư vào The Medical City (TMC) - mạng lưới chăm sóc sức khỏe hàng đầu tại Philippines, hiện là thành viên Ban Giám đốc tại TMC
 • Chỉ đạo Tập đoàn Clermont đầu tư vào HaloDoc, nền tảng chăm sóc sức khỏe trực tuyến tại Indonesia
 • Thành viên Ban giám đốc HaloDoc và TMC
 • Bằng cử nhân Luật (Xuất sắc) và Bằng cử nhân Tài chính Đại học Queensland, Australia

Ông Huỳnh Lê Đức

Tổng Giám Đốc Tập Đoàn

 • Gia nhập Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ từ năm 2013 với vị trí CFO và được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc Tập Đoàn vào tháng 01/2016
 • Hơn 20 năm kinh nghiệm ở các vị trí quản lý tài chính cấp cao tại các tập đoàn đa quốc gia
 • Nguyên Giám đốc Tài chính Công ty Quản lý Đầu tư Kusto; Nguyên Giám đốc Tài chính Prudential Việt Nam; Nguyên Kiểm soát tài chính Bảo hiểm AIG và Trưởng Nhóm Kiểm toán nội bộ Deutsche Bank
 • Chứng chỉ Phân tích Đầu tư Tài chính (CFA) và Chứng chỉ Kế Toán Viên Công Chúng (CPA)

Ông Tan Seang Teak

Giám Đốc Điều Hành Tập Đoàn - Phát Triển Chiến Lược

 • Gia nhập Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ từ năm 2015
 • Hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và vận hành Bệnh viện, phát triển, ủy thác và tái phát triển dự án Bệnh viện
 • Nguyên Tổng Giám đốc Bệnh viện City International tại Việt Nam và Tổng Giám đốc Bệnh viện Hạnh Phúc tại Việt Nam
 • Nguyên Tổng Giám đốc Jerudong Park Medical Centre tại Brunei
 • Nguyên Giám đốc Quản trị Samitivej Hospital Group tại Bangkok và Pantai Group of Hospital tại Malaysia
 • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) và Thạc sỹ Khoa học tự nhiên (MSc) tại Đại học quốc gia Malaysia

Bà Phạm Thị Minh Thu

Giám Đốc Điều Hành Tập đoàn - Quản lý Bệnh Viện


 • Gia nhập Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ từ năm 2012 với vị trí Giám đốc Nhân sự
 • Được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Điều hành Tập đoàn từ năm 2014 và vị trí Chủ tịch Điều hành Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai vào năm 2015
 • Hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, điều hành và kế hoạch
 • Nguyên Giám đốc Nhân sự Bệnh Viện Pháp Việt v Giám đốc Nhân sự Tập đoàn Đất Việt
 • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Hawaii, Manoa; Cử nhân Luật tại Đại học Huế và Cử nhân tiếng Pháp tại Đại học Quốc gia

PGS.TS.BS. Phạm Thọ Tuấn Anh

Giám Đốc Y Khoa Tập Đoàn


 • Gia nhập Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ từ năm 2010 với vị trí Cố vấn Y khoa Cao cấp và được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Y khoa tại Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ vào năm 2015
 • Hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế, gồm chuyên môn khám chữa bệnh lẫn giảng dạy và quản lý
 • Chủ tịch Hội Phẫu Thuật Tim Mạch Lồng Ngực Tp. Hồ Chí Minh, Thành viên Ban cố vấn Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nguyên Trưởng khoa Hồi sức tim mạch (CICU) Bệnh viện Chợ Rẫy; Nguyên Trưởng khoa Ngoại Tim Mạch Lồng Ngực, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiến sỹ Y khoa tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Sương

Giám Đốc Điều Dưỡng Tập Đoàn


 • Gia nhập Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ từ năm 2015
 • Hơn 34 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều dưỡng, gồm công tác điều dưỡng lẫn giảng dạy và quản lý
 • Nguyên Điều dưỡng trưởng và Giảng viên Điều Dưỡng Ngoại khoa tại Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thạc sĩ Điều dưỡng tại Đại học Saint Louis, Thái Lan và Cử nhân Điều dưỡng tại Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh


Ông Nguyễn Phi Long

Giám Đốc Tài Chính Tập Đoàn

 • Gia nhập Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ từ năm 2015
 • Hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành Tài chính
 • Nguyên Giám đốc Tài chính tại Western Bank; Nguyên Quản lí tài chính cấp cao tại Masan Consumer
 • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại CFVG, Tp.HCM; Cử nhân Kinh tế (chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán) tại Đại học Kinh tế TP.HCM; Cử nhân Ngoại ngữ (chuyên ngành Anh văn) tại Đại học KHXH&NV

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình

Giám Đốc Kinh Doanh & Tiếp Thị Tập Đoàn


 • Gia nhập Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ từ năm 2015
 • Hơn 11 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh và tiếp thị tại các Tập đoàn đa Quốc gia, hơn 5 năm kinh nghiệm quản lý dịch vụ và vận hành tại các Tập đoàn Đa quốc gia
 • Nguyên Giám đốc Quản lý & Phát triển đại lý của Bảo Hiểm AIG Việt Nam; Nguyên Giám đốc Marketing của Oriflame Việt Nam
 • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Xuất Sắc) tại Đại học Columbia Southern, Alabama, Mỹ; Cử nhân Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Ngoại thương) tại Đại học Kinh tế Tp.HCM; Cử nhân Ngoại ngữ (chuyên ngành Anh văn) tại Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội

Bà Nguyễn Vũ Vân Anh

Giám Đốc Nhân Sự Tập Đoàn

 • Gia nhập Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ từ năm 2016
 • Hơn 12 năm kinh nghiệm Quản lý nhân sự
 • Nguyên Giám đốc nhân sự Chuỗi Siêu thị Vinmart+ (VinGroup) và Ngân hàng Đông Á; Nguyên Trưởng bộ phận nhân sự đối tác cấp cao Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential; Nguyên Tư vấn cấp cao phụ trách Phát triển tổ chức và Chuyển đổi hoạt động quản trị nguồn nhân lực Công ty Tư vấn Deloitte
 • Cử nhân Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhân sự) tại Đại học RMIT, Melbourne, Úc; Chứng chỉ Quản trị nhân sự tại Đại học Swinburne


Ông Alex James Holroyd – Smith

Giám Đốc Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ và Phó Chủ Tịch Clermont Group


 • Gia nhập Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ từ năm 2014
 • Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận hành và phát triển kinh doanh
 • Nguyên Tổng Giám đốc Viva Healthcare Philippines
 • Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại Hult International Business, Mỹ và Cử nhân Quản trị doanh nghiệp tại Đại học Newcastle-upon-Tyne, Anh